http://www.tray-fa.com

Bamya Yetistiriciligi Print E-mail

    Bamya meyveleri yazın taze kışın kurutulmuş olarak tüketilir. Konservesi de yapılabilir. Hazmı kolay bir sebzedir. Anavatanının Habeşistan olduğu sanılmaktadır. Botanik ismi Hibiskus esculentus L dir.

BOTANİK ÖZELLİKLERİ

 Image  Bamya ılık iklimlerde   bir yıllık sıcak iklimlerde çok yıllık olarak yetişir. Kökleri oldukça derine gider. Boyu 1 metre kadardır. Akdeniz bölgesinde boyu 1,5 2 metreye kadar ulaşır. Yaprakları asma yaprağı gibidir. Meyvesi, dal ve yaprakları tüylüdür. El değince kaşındırır. Çiçekleri ebegümeci çiçeğine benzer, meyvesi uzun pramit şeklinde düzenli şekilli, 10- 15 cm uzunluktadır. Çiçek bamyası çiçek açar açmaz toplandığı için boyu 1 cm kadardır. Bamyanın dik fakat düzensiz bir gövdesi vardır. Tabana yakın yerde bir veya birkaç sürgün bulunur. Çiçekler 7. 8. yapraktan sonraki koltukta bulunur.gövde uzadıkça en alttaki çiçek tomurcukları bir tane olmak üzere çiçeğe döner.çiçekler 1-2-3 günde gelişebilir.çiçekler beyaz  ve 7,5 cm çapındadır.

    Bamya genelde 90 günlük bir gelişme devresinde meyve verir. Yetiştiriciliği yapılan önemli bamya çeşitleri Sultani bamya, Balıkesir Bamyası, Amasya çiçek bamyasıdır.

Sultani Bamya: Lezzetli, eti gevrek, yumuşak ve beğenilen bir çeşittir.geç selülozlaşır, hem yemeklik hem konserveciliğe uygundur.
Balıkesir Bamyası: Meyvesi orta büyüklükte,7 -8 köşeli, az çekirdekli beğenilen bir çeşittir.
Amasya Bamyası: Kurutulan bir bamya çeşididir. Bamya çiçek açar açmaz toplanarak ipe dizilerek güneşte kurutulur. Bir adı da çiçek bamyasıdır. Kış aylarında tüketilir.


YETİŞTİRİLMESİ

   Bamya nisan ve mayıs aylarında ekilir. Sebze bahçelerinde veya tarlalarda yetiştiriciliği yapılmaktadır.

   Bahçede yetiştirmede toprak önce 2 -3 ton ahır gübresi ile gübrelenip bellendikten sonra masuralara ayrılır.bunların araları 1 – 1,20 metre kadardır. Bamya tohumları ekimden önce 15 saat kadar su içinde bulundurulmalıdır. Ekim için bir fide kazığı ile 15 -20 cm aralıkla açılan çukurlara 2 -3 tohum atılır. 2-3 cm derinlikte ekilmelidir. Kapatılan deliklerin üzerine bir avuç çürüntü konur. Bu durumda dönüme 2 -4 kg. bamya tohumu gitmektedir.

   Bamyalar 15 -20 gün sonra çimlenerek toprak yüzüne çıkar. 5 -6 yapraklı olunca seyreltme yapılarak her ocakta bir fide bırakılır. Sonra çapalanarak sulama yapılır. Bamyaların boyu 20 -25 cm olunca ikinci çapa yapılır. Gerekirse Image üçüncü çapa da yapılabilir.

   Tarla yetiştiriciliğinde 40 -50 cm ara ile açılan paralel çiziler üzerine 15 -20 cm aralıkla 2-3 tohum konularak ekim  yapılır. Üzerleri çürüntü ile örtülür.  Daha sonra her çukurda bir fide kalacak şekilde seyreltme yapılır. Bamyalar hasat edildiğinde şerbet verilerek mahsül verimi artırılmalıdır.

HASAT VE VERİMİ

    Bamyalar normal büyüklüklerinin ½ - 3 ü olunca toplanır. Hasatta bamya elle tutulur ve aşağıya doğru bastırılarak koparılır. Hasadı zor ve sıkıcıdır . daha geç zamana bırakılarak büyütülen bamyaların dokusu sertleştiği ve selülozlaştığı için pazar değeri yoktur. Bir kadın günde 15-20 kg. bamya toplayabilir. Bamyalar toplandıkça diğer taraftan gövde üzerinde açan çiçeklerden yeni bamyalar oluşur.

 
< Prev   Next >

Ana Menu

Ana Sayfa
TARIM
ARASTIRMA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
LINKLER
Ara - Bul
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tarim Bölümü

Counter

Free Counter